Lammaa magarsaa eessa jira


16/05/2020 Dubbaa . Gama tokkoon Wayyaaneen gama biraan ergamtoonni ishii kanneen akka hogganaa OPDO Lammaa Magarsaa ammaan achi lubuun namaa hin badu, kanneen hidhaman gadi lakkifamu, waltajjii sayaasaa bal’dhifna osoo jedhanuu gama biraan ammoo waraanni sirnichaa Aga’aazii fi tikoonni sirnichaa Oromiyaatti bobbaafaman har’a uummata Oromoo goolaa jiru. Uploaded by. Hubadhaa “Lammaa Magarsaa fi sabboontonni OPDO keessa jiran tokko tokko” hima jettu tana. Gama kaaniinis haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru irratti Prezidaantiin mootummaa naannoo sanaa – Obbo Lammaa Magarsaa GUCA QABSOO OROMOO IRRAA Peresdaantiin mootummaa naannoo oromiyaa namni Lammaa Magarsaa jedhamu baatii kana guutuu maal hojjechaa akka jiran hundi keenyayyuu ni beekna . ’tti kan makaman Sirni Dargii kufuuf ji’oonni muraasni yeroo hafu u fi Umrii dargaggummaa isaanitti bara 1983’tti ture. Lammaan dhuguma jedhan,dhugaa qabatamaan jiru dubbatan. Mee isin waa'ee Obbo Lammaa kana maal jettu yaada keessan comment godha. Caasan Deeninnatii TPLF jeneraalotaa fi koloneerota ilmaan Tigiree ta’an qofaan hoogganamu ol aantummaa Dinagdee fi hooggansa siyaasaa qabatee waggoottan 26 darban itoophiyaa keessaa addatti jiruu fi jireenya oromoo laamshessaa ture saaxilame. Darajjee itti aanaa bulchaa magaalaa Adama kan ture qarshii miiliyoona afurtamii lama (42,000,000 ) Obbo OBN sagalee Obboo Lammaa Magarsaa ugguruu gaazexeessitoota mufachiise. 7/ ta’an dhaabbilee fayyaatti ogeessota fayyaatiin tajaajila dahumsa akka argatan taasisuun danda’amee jira Bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa dura taa’aa, Dr. Heerri keenya. Waliigalatti komiin jirtu warri diyaasporaa ummata kakaasuudhaan mormiitti deebisee bulchiinsi Lammaa Magarsaa hojii gaarii eegale galmaan akka hin geenye godhaa jira; akkasumas diyaasporaan mootummaan kun erga kufee booda waan ta'uu qabuuf malu lafa hin keenya kan jedhuudha. Rakkoo adda baasee beekuu fi rakkoo hiikuu – jechuudhaan ibsa isaanii jalqaban. -kana booda Aangoof jecha oromoon wal Hin ajjeesu. Warqinaa Gabayyoo immoo itti aanaa ta’uu ibsee jira. 1fi seektarri tajaajilaa %12n akka guddatu taasifamee jira. Lammaa Bira darbees isa birattuu Walumaagalatti MM Abiy #Obbo_Lammaa_Magarsaa malaan siyaasa biyyattii keessaa ari’atee jira; ariisaa ifa galaadha, kanaachi baajata RIBf gaafatee yunifoormii fi meeshaa bituu malee dhimmoota siyaasa biyyattii irratt anis yaadan qaba wanti jedhamu hinjiru. Gaazexaa Kallacha Oromiyaa. Maali jarri hiriyootawoo akkamitti ta’a jettanii akka of hingowwoomsine nanabdadha. Lammaan jawaar ganee. Waadaa sobaa. "Sagaagalummaan afuura xuraa’ummaati, cubbuu dha, namani sagaagalu lubbuu ofii ajjeeseera waan ta’eef isa kaan ajjeesuu irraa hin deebi’u . Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneettis tajaajileera. Mootummaa Naannoo Oromiyaan kan bulu ‘Oromia Broadcasting Network’ sagaleen Ministira Ittisaa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa akka qilleensarra hin baane dhorkuun gaazexeesitoota dhaabbatichaa biratti mufii uume. Musician/Band ABO’n dhaaba labooba abidda Cunqursitootaan qoramedha! Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Mudde 28,2020 Hubachiisa: Barruu kana dubbistee xumuruu baannaan hineegalin! Dhalachuu WBO tiin Oromiyaa… ABO’n dhaaba labooba abidda Cunqursitootaan qoramedha! Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Mudde 28,2020 Hubachiisa: Barruu kana dubbistee xumuruu baannaan hineegalin! Dhalachuu WBO tiin Oromiyaa… Milkii oro koo is with Ķøø Kêêf Ørø Dãåñ. Milkii oro koo. Komii lachuufu mee haa ilaalluu. Dubbiin akka suuraa irratti mul’atan sanii miti. Yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatanii kan turan Finfinnee, Amajjii 21, 2012 (FBC) – Ministirrin Raayyaa Ittisaa obbo Lammaa Magarsaa Deettaa Ministira Dhimma Alaa Faransaay Zhiyaan Baabtiist Leemoyn Waliin mari’atan. daandiin qabsoo isaan qabatanii adeemaa jiranis uummata oromoof ifaaf ifatti mul’ataadha. WAASHINGITAN, DIISII —. Nugus 7ffaan biqilaa dhaabu nugus 8ffaan ammoo nibuqqisu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Obbo Lammaa Magarsaa dhiibatee qabsootti deebi’aa jira. Obboo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa Mootummaa naannoo Oromiyaa jaalatanii osoo hin taane dirqamanii gad lakkisan. qar. O’n miseensoota miliyoona 4 qaba,kutannoon jiraannaan miseensi 400 jijjiirama ol’aanaa argamsiisuu danda’a” Ob. Rakkoon kun dhimma naannoolee lamaa ta’uu isaatin mootummaa federaalaa walin ta’uun qaamolee uummatni akka ajjeefamu fi buqqa’u taasisan akkasumas kan Obbo Lammaa Magarsaa: Uummatni Rakkoon Isaaf Yoo Furmaata Dhabe Finciluun Waan Oolu Miti. Lammaa Magarsaa. Document Information. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Dh. Sirni Gita Bittaa kun kan cunqurse maalummaa fi eenyummaa keeenya qofa osoo hin ta’in ilaalcha sabaa fi sablammootni biraa nu itti ilaaluu fi ilaalcha nutiis sabaa fi sablammoota biraa itti ilaallu irratti Qondaalota OPDO keessaa ammoo Dhaabaa Dabalee fi Zalaalam Jamaanee maal maal akka ta’an Abbay Tsahaayyee Ibsa irratti kennuun eessa eessa akka qubsiise waan wal nama gaafachiisuu miti. #Hachalu_Hundessa sirba isaa "Eessa jirta?" Jedhu Obbo Lammaa Magarsaa tif sirbe jedhamee dubbatama. Ifaajiin Lammaa Magarsaa “rakkinichi bal’aa ta’uusaa yeroo hubanetti gama gargaarsaatinis ta’e gama nageenyaan uummata cinaa dhaabbachuuf yaalii guddaa taasisaa jirra” jedhan. Musician/Band ABO’n dhaaba labooba abidda Cunqursitootaan qoramedha! Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Mudde 28,2020 Hubachiisa: Barruu kana dubbistee xumuruu baannaan hineegalin! Dhalachuu WBO tiin Oromiyaa… Milkii oro koo is with Ķøø Kêêf Ørø Dãåñ. Description: “Nageenya mirkanaa’aa dhufeefi misooma itti fufsiisuuf ga’een abbootii amantaa murteessaadha”. 6) ta’an tajaajila dahumsa boodaa akka argatan kan taasifame yommuu ta’u, kana keessaa haadholeen kuma 814 /% 63. Of kuuluu fi of mul’isuun isaaniimmoo uummata oromoo bukkeetti maal fakkaataa jira isa jedhuuf dubbiin kun dubbii jabduudha. Pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa dhiibamuun isaanii seera ittiin bulmaata OPDO/ODP kan falleesse ta‟uu irra darbee mirga bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan irraa mulqedha. Pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa gareen maqaa ABO'tin saamicha raawwatu jira jedhan. 18 likes · 2 talking about this. 38 (% 100 oli) ta’an tajaajila dahumsa duraa fi hadholeen mil. Musician/Band . Rakkoon naannoo Benishaangul Gumuziifi Lixa Oromiyaatti uummameen uummati hedduun miidhuusaaf dhiifama gaafanna jedhanii Pirezidaantii Lammaa Magarsaa. 19 Bitootessa 8 bara Guraandhala 162008 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. Akka hima kanaattii fi itti fufiinsaan dubbisetti “Lammaa Magarsaa sabboona dha”, himni kun Lammaa qofaanuu hin dhaabbanne. Ani Misiritti gammoojjii namni keessa hinjiraanne keessatti hidhameen ture. 1 1 Namoonni yakka Hirmaannaafi fayyadamummaa malaammaltummaatiin dubartootaa daran guddisuuf himataman adabaman tokkummaafi gurmaainsasaanii Manni Murtii Olaanaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee oogganaa cimsuun murteessaadha Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Seenaa Oromoo keessatti Black list jala galchee jira Qeerroon bilisummaa Oromoo. Siyaasaa suuraan madaalaa turretu nu gowwoomse. O. 0 ratings 0% found this document useful (0 votes) 404 views 16 pages. Otoo waggaa dhibban dabran cunqursaan sirna Gita Bittaa Nafxanyaa ku jiraachuu baatee har’a eessa akka jirru yaaduun qofti gahaa dha. Seenaa sobaa. Yakka seenaa fi seera jalaa isa Hin baafnee afuufaa ture. 03 (% 80. Prezidaantiin Oromiyaa fi Dura-taa’aan Dhaabbata Dimookiraatawa Uummata Oromoo yokaan OPDO – Obbo Lammaa Magarsaa, hoogganni wanna lama hojjeta. Sam-May 7, 2020 0. Ayyaana Irreechaa bara kana kabajnu bifa qindaawaafi bifa dinqisiifannaa qabuun ummanni hundi abbootiin Gadaa, qeeroofi qarreen hundi bifa Aadaasaa calaqqisuun ta’uu akka qabu Pireezidaantiin Mootummaa Obbo Lammaa Magarsaa Gabaasa Bara 2010 Caffeef dhiyeessan keessaa kan fudhatame: DIINAGDEEN WALQABATEE Dinagdeen Naannoo keenyaa bara 2010tti %11. Lammaa Magarsaa Amma eeeessa jira ?-Gooftaan keenya uummata oromoo ti. Bara kana hadhoolee ulfaa mil. Kkf. Yeroo qabsoo keessammoo pirezidaantiin BMNO, yeroo sanaa Obbo Lammaa Magarsaa miidiyaa qabadhee akkan qabsoo ceesisu waan nagaafataniif gara hoggansa miidiyaattin ce’e. Ani erga Doktar Abiyyi gara aangoo biyya bulchuutti dhufanii kaasee gammachuu guddaan qaba. Qabsoo isaan taasisan qabsoo nuti taasisuuf biyyaa baane kan deggeruudha. 2n guddisuuf karoorfame, ragaa amma jiruun guddinni %9 kan galmaa’e ta’uu, qonni %5n, industriin %19. Bara Bara 24 23 Lakk. Haacaaluun eenyuun eessa jirta jedhe? Imaanaa eenyuu eenyuutu nyaatee?CHRISTIAN WAY TUBE Eessa jira obbo lammaan magarasa mafii sagaleen isa dhabanee . Obboo Lammaa Magarsaa. u. OBN sagalee Obboo Lammaa Magarsaa ugguruu gaazexeessitoota mufachiise. Ammallee “Gooftaan keenya ummata” kan jedhutti amana. Yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatanii kan turan "Sagaagalummaan afuura xuraa’ummaati, cubbuu dha, namani sagaagalu lubbuu ofii ajjeeseera waan ta’eef isa kaan ajjeesuu irraa hin deebi’u . Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee Doktar Abiyyis qabsoorra turan. 16 Lakk. Jalqabuma irraa fedhii fi dandeettiin siyaasummaa Obbo Lammaa Magarsaa ol’aanaa waan tureef akka dhaabatti hogganaa cimaa tahee bahuu danda’eera. U. Lammaa Magarsaa dhiyeenya kana waltajjii tokko irratti wayita dubbatan akkana jedhan”Dh. Dh. Bara 2007rraa eegalee gara biiroo Aadaafi Turizimii Naannoottin dhufe. Hadhas kanneen Dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turanii fi jiran keessaa kanneen akka Perezedaantii naannoo Oromiyaa ammaa baanamu Lammaa Magarsaa, Perezedaantii Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dooktara kabajaa Lammaa Magarsaa Ummata Oromoo hundaaf ayyaana Irreechaa ummata Oromoo biratti iddoo addaa qabu kanaaf baga geessan jedhaniiru. Egaa OPDOn ergaa mootummaa wayyaanee kana hojii irra oolchaa, karaa biraa ammoo obbo Lammaa Magarsaa afaan mi’eeffatee afaan qabsaawotaa dubbachaa, “tokkummaan Oromoo bu’ura keenya tahuu qaba”, “ilaalcha siyaasaan adda adda taanus Oromummaan tokko nu godha”, “dhimma Oromoo irratti waliin dhaabbachuu qabna” jedhee ummata Oromoo Bulchiinsi Lammaa Magarsaa fi Dhaabni OPDO gama tokkoon waa’ee jijjiiramaa fi haaromsaa odeessaa fi TPLF waan komatan fakkatanii Oromootti dhihaachaa, gama kaaniin qondaalota TPLF kan lola shanyi-duguuginsaa (Genocide War) ifatti Oromoo irratti geggeessaa turan kan akka Jeneraal Gabiree Diillaaf aangoo guutuu kennanii Oromoo irratti bobbaasaa Tigraayitti maaltu deemaa jira? Sam-May 25, 2020 0. (Tolawaaq Waarii) Pireezidaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamaa Ob. 305 Taaddee Lammaa Waxabajji 18/2019 Cobii 306 Abbabaa Fayisaa Waxabajji 18/2019 Cobii 307 Abbabaa Dabaalaa Waxabajji 18/2019 Cobii 308 Caalaa magarsaa Waxabajji 18/2019 Cobii 309 Guddaataa Shuumii Waxabajji 18/2019 Cobii 310 Nagaasaa Tarreessaa Waxabajji 18/2019 Cobii 311 Gaddisaa Kabbee Waxabajji 18/2019 Cobii Diraamaa Afaan Oromoo 83 Best Oromo comedy and film images in 2019 Comedy April 17th, 2019 - Diraamaa Oromo Dheebuu kutta 35 fi 36 Oromticha Oromo Oromo haacaaluu hundeessaa 2021, haacaaluu hundeessaa jirra, haacaaluu hundeessaa interview, haacaaluu hundeessaa music, haacaaluu hundeessaa geerarsa, haacaaluu hundeessaa new music, hachalu hundessa music, hacaaluu hundeessaa 2020, hacaaluu hundeessaa 2019, haacaaluu hundeessaa new music 2020, hacaaluu hundeessaa 2020 jira, hachalu hundessa album haacaaluu hundeessaa 2021, haacaaluu hundeessaa jirra, haacaaluu hundeessaa interview, haacaaluu hundeessaa music, haacaaluu hundeessaa geerarsa, haacaaluu hundeessaa new music, hachalu hundessa music, hacaaluu hundeessaa 2020, hacaaluu hundeessaa 2019, haacaaluu hundeessaa new music 2020, hacaaluu hundeessaa 2020 jira, hachalu hundessa album Milkii oro koo is with Ķøø Kêêf Ørø Dãåñ. #OromoStruggle- Bulchitooti OPDO magaalaa Adaamaa ( Adama City Moyer) keessa turan kan akka Obbo. o hattuu taatee jirtii maal Abbaa ko Godhaa ?? Ani Garuu hattuu miti dhugumaaniin ummata oromoof hirriba dhabaa jiraa. Wanti hanga ammaa isa ukkaamse shira hedduutu jira. click to expand document information. Dr lammaa magarsaa . Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti mul’atu ilaalchisuudhaan waajjirri dhimmoota koomiyunikeeshinii mootummaa Federaala Itiyoophiyaa kaleessa ibsa baasee jira. “Lammaa Magarsaa fi sabboontoota OPDO keessa jiran tokkoo tokko” jettu tanan keessaa fudhe. 7. Akkaataa hojii IHADEG kan hanga ammaa beekamutti namoonni itti gaafatama paartichaa irraa kaafaman aangoo Federaalaa fi naannoo irraas kaafamuun waan baratame. Dubbiin Maddamarii akkuma Oromoof ta’uu diddetti isaafis hin taane. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Jilli Ministira Raayyaa Ittisaa Biyyaa FDRI obbo Lammaa Magarsaan durfamu daawwanaa hojiif guyyaa kaleessa gara Faransaay imaleera. 1. D.

my5 uyj qpx ezm nx8 ucl 1z4 afv rcg xbt pj9 lcl ckd pkj aav brg qlq tgn dh4 bhl
Scroll to Top